Säkerhet i butik

Ökad säkerhet i butik

En mer vanligt förekommande fråga är hur vi kan öka säkerheten i butikerna. Avenyföreningen kommer att kartlägga hur vi kan arbete mer med frågan under 2016. Vi har samtal med polisen och ser även över vilka åtgärder vi som förening kan vidta och åta oss. Kunskap i frågan är viktig. Att utbilda våra medlemmar är en del och därför kommer vi i vår att bjuda in till seminarier i detta. Har du önskemål eller erfarenhet som vi bör ta del av så tveka inte att kontakta oss.

Gratis konsultation med polisen

Hur säker är din butik? Hur förebygger du att just din butik skall bli rånad? Hur kan du minska stölderna?
För att förebygga brott och hjälpa till att säkra din butik har du möjlighet att få en timmas konsultation i butiken helt gratis och på plats gå igenom vilka åtgärder ni kan ta för att bli en säkrare butik. Den som gör detta är Håkan Löwberg på Polisen som arbetat många år i frågan. Kontakta Håkan direkt och boka en tid. Ange att ni är medlemmar i Avenyföreningen.
Håkan Löwberg, hakan.lowberg@polisen.se, 010-565 39 48, 0706-85 20 38

Skydd mot rån i handeln

Brottsförebyggande rådet (Brå), Rikspolisstyrelsen och Handelns Arbetsmiljökommitté har därför gemensamt tagit fram programmet Skydd mot rån i handeln. Programmet handlar om förebyggande åtgärder som syftar till att begränsa pengarnas tillgänglighet och förebygga så att inte personalen kommer till skada. Läs mer i Skydd mot rån i handeln.

Säker i butik

Svensk Handel har tagit fram webbutbildningen ”Säker i butik” som man på ett enkelt sätt kan låta hela sin personal gå via webben. På sidan finns också bra checklistor att skriva ut och gå igenom i förebyggande syfte.

Tips för att minska stöld

• Lägg ej kvittot i påsen när kunden har handlat. Detta för att om någon stjäl påsen med kvitto i t.ex ur bilen, så kan de gå och lämna tillbaka varan i butik och på så sätt få pengar.

• Vid retur, sätt in pengarna på samma kort som köpet är gjort på.

• Lämna ej saker i parkerad bil.

Varningsmail/sms

För att kunna tipsa varandra har vi en varningstjänst.
Vill du veta om något hotfullt är på gång? Anmäl dig här för att få mail/sms när något uppstår.
Har du något du vill varna om? Maila till varning@avenyn.se eller ring oss på kontoret (kontorstid) 031-138090.