Rapporter & presentationer

Hur påverkas ditt företag av om- och nybyggnationen i Göteborg?

Frukostseminarium arrangerat av Business Region Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik 6 och 13 oktober 2016.
Här kan du hitta dokumentation och också se hela informationsmötet på video.

”Digital shopping förändrar beteende i grunden”

Anette Svingstedts presentation från seminarium ” Digital shopping förändrar beteende i grunden”arrangerad av HUI 20161021

Rapport shoppingturismen i Sverige och Göteborg

Presentation med statistik och mål för shoppingturismen i Göteborg (20160304)

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

I början av oktober 2013 avslutades remissrundan för allmänheten vad gäller att lämna synpunkter på gestaltningsprogrammet för Avenyn och kringliggande gator. Resultatet sammanställdes till följande rapport.