Rapporter & presentationer

NKI-undersökning av besökarna i området kring Avenyn 2017

Under hösten 2018 kommer flera byggprojekt påverka framkomligheten för besökare och handlare i centrum. Trafikkontoret startar nu upp en NKI-undersökning (Nöjd-Kund-Index) bland besökarna i Centrum. Undersökningen är en nollmätning som ska ligga till grund för förebyggande och kommunicerande arbete i syfte att säkerställa handelns tillgänglighet under byggskedet.

Trafikkontoret_NKI Besökare Avenyn nov 2017

 

Hur påverkas ditt företag av om- och nybyggnationen i Göteborg?

Frukostseminarium arrangerat av Trafikkontoret 15 november 2017. Här hittar du presentationerna därifrån.
* Infomöte 171115_Framkomlighet i City 2018
* Parkering i en stad som växer – Infomöte 15 nov 2017

 

Rapport shoppingturismen i Sverige och Göteborg

2017_Shoppingturism-i-sverige-2017_Svensk Handel (20171106)

 

Cityindex – en objektiv stadskärnemätning

Cityindex beskriver främst utvecklingen inom detaljhandeln, men berör även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna. Mätningen visar att stadskärnorna behåller sina marknadsandelar och att e-handeln och externhandeln växer på bekostnad av den övriga fysiska handeln. Cityindex lanserades av HUI Research och Agora under hösten 2017. Läs mer här.

 

”Digital shopping förändrar beteende i grunden”

Anette Svingstedts presentation från seminarium ” Digital shopping förändrar beteende i grunden”arrangerad av HUI 20161021

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

I början av oktober 2013 avslutades remissrundan för allmänheten vad gäller att lämna synpunkter på gestaltningsprogrammet för Avenyn och kringliggande gator. Resultatet sammanställdes till följande rapport.