fbpx

Om Avenyföreningen

Välkommen till
Avenyföreningen / Avenyn Paradgata AB

Vårt uppdrag är att genom samverkan utveckla attraktiva, trygga och unika mötesplatser i Avenyområdet, fyllda med upplevelser av hög kvalitet inom utbudet av kultur, nöjen och shopping.

Tillsammans med våra medlemsföretag på Avenyn och närliggande områden, Göteborgs Stad och andra aktörer arbetar vi aktivt för att höja Avenyområdets image. Allt för att Avenyn ska bli en självklar mötesplats och destination för både göteborgaren och turisten.

Vi arbetar för att ständigt utvecklas och är innovativa för att skapa nya möjligheter både för våra medlemsföretag, staden, besökaren och våra invånare.
Nu, idag och för framtiden!

Vill du bli en av oss? Klicka vidare på Bli medlem för att få ytterligare information!

För mer information kontakta:
Jessika Wassberg VD, jessika@avenyn.se eller 0733-505 220

VERKSAMHETSOMRÅDEN

För att nå våra mål arbetar Avenyföreningen med tre verksamhetsområden:

  • Platsutveckling
  • Marknadsföring
  • Avenyn – Community

Handlingsplan Platsutveckling 2021 >>

Hur vi arbetar med utvecklingen av Avenyområdet i rent-, snyggt-, tryggt- och tillgänglighetsfrågor samt som destination. Genom att vara en aktiv medlem i Göteborgs Citysamverkan vill vi också öka fokus på stadskärnans kvaliteter och utmaningar.

Handlingsplan Marknadsföring 2021 >>

Hur vi arbetar för att öka besöksantalet och kundunderlaget till området arbetar vi med destinationsmarknadsföring, marknadsföringstjänster och evenemang.

Handlingsplan Avenyn-Community 2021 >>

Hur vi arbetar för en stark gemenskap, ökat nätverkande och kompetensutveckling hos medlemsföretagen.

Det här är Avenyföreningen

Avenyföreningen är till för alla med intresse i Avenyområdet och grundades 1957 av handlare på Avenyn. Idag har både det geografiska området och medlemmarna utökats. Vi verkar från Kungsportsbron i norr till Korsvägen i söder och från Vasaparken i väster till Skånegatan i öster och föreningen har cirka 250 medlemmar. Verksamheten drivs i bolaget Avenyn Paradgatan AB.

Medlemsföretagen är fastighetsägare, restauratörer, handlare, teatrar, museer, hotell och övriga näringsidkare som vill verka för utvecklingen av området på och kring Avenyn.

Vår ambition är att höja områdets image som en mötesplats samt att det ska vara ett självklart mål för göteborgaren och turisten som letar efter shopping, mat samt kultur- och nöjesliv.

Avenyföreningen har fyra anställda som arbetar för utvecklingen av Avenyn, bevakar medlemsföretagens intressen och marknadsför området. Dessutom arbetar vi med kompetensutveckling, nätverk och annan service för medlemmarna.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.
Telefon: 031-13 80 90
Mail: info@avenyn.se.

 

Trygghetspartner: