GENOM 2020 OCH FRAMÅT – TILLSAMMANS!

Vem kunde ana hur 2020 skulle bli när vi började året. Detta år har verkligen satt allas förmågor till anpassning och överlevnad på prov. Avenyföreningens arbete påverkades en hel del både gällande kommunikation, evenemang, medlemsmöten och medlemsutbildningar. Vi fick se många av våra medlemmar kämpa och anpassa sig för en ny situation.

Läs vår årsrapport för 2020 för att se hur vi tog oss an ett år som inte blev som någon planerat.

Jessika Wassberg
vd, Avenyföreningen

Årsrapport 2020 (pdf:14 MB)