Aktiviteter & nätverk

Vi arbetar för att Avenyområdet ska vara en attraktiv och levande mötesplats för våra besökare, men också för alla som arbetar här. Därför anordnar Avenyföreningen träffar för att hitta samverkansmöjligheter och förena nytta med nöje.

Medlemsträffar, frukostmöten, arbetsgrupper, kvällsaktiviteter med mera där du skapar ett ovärdeligt nätverk samtidigt som du under trevliga former lär dig nya saker.

Publika evenemang för att attrahera fler besökare till området.

Utbildningar och seminarier där du kan delta kostnadsfritt för att du och dina kollegor ska få kunskap och motivation.

Här kan du se vilka aktiviteter som är på gång just nu.