Trygghetstjänster från Securitas

securitas trygghetspartner avenyn

Tryggt och säkert Avenyn
På Avenyn erbjuder Securitas något som kallas ”Tryggt och säkert i Avenyområdet”.

Paketet innebär hyra utav ett trygghetslarm med besök, för tex receptioner, hotell och butiker.
Det går även att endast beställa ett trygghetslarm.

Bevakningsring och butikskontroll
Bevakningsring innebär att flera butiker i ett större område ansluter
sig till tjänsten och får regelbundna besök av väktare. Vi arbetar
aktivt med förebyggande åtgärder mot brott och vårt mål är att alltid
vara steget före och förhindra att människor blir utsatta för olika former
av brott eller hot. Är din butik utsatt för mycket svinn rekommenderar
vi vår butikskontroll där specialutbildade och civilklädda väktare
kontrollerar butiken vid oregelbundna tider.

Larm och säkerhetskameror
Hur ser din säkerhetslösning ut idag? Har du gammal teknik kan det
vara anledning att se över den och eventuellt byta ut den. Vi hjälper
dig med såväl larmbågar och trygghetslarm som säkerhetskameror
med mätning av kundflöden anpassat till din butiks storlek och
verksamhetens omfattning.

Tjänsten kan även kompletteras med andra tjänster
för handelssäkerhet
• Rondering nattetid
• Upplåsning och stängningsstöd av butik
• Butikskontroll av civila väktare
• Inbrottslarm och kameraövervakning
• Utpasseringskontroller och provköp
• Brandskyddstjänster:
SBA, service/underhåll, utbildningar, brandsläckare & hjärtstartare, kvartalsprover m.m.

Kontakt

Erik Berg, Securitas Säljavdelning

erik.berg@securitas.se

+46 10 470 16 91