fbpx

Medlemsaktiviteter

Händer under 2019

Avenyföreningen arrangerar flera aktiviteter för medlemmarna under året.

– Nätverksmöten – skapa värdefulla kontakter bland medlemmarna, både i form av frukost- eller kvällsmingel, ofta med en intressant gäst eller föreläsning

– Sommarfest och julfest – på julfesten presenteras bla vinnaren av ”Årets Avenyföretag”

Informationsmöten information om tex byggnationer i centrum, supporterpolisens arbete, EU-toppmöten och stora evenemang, tillsammans med trafikkontoret, polisen eller annan informerande part

– Gatugruppsmöten – verksamheterna på Södra vägen, Teatergatan och Götabergsgatan träffas för att diskutera gatuspecifika frågor

– Fastighetsägarna Avenyn – träffas regelbundet för att driva Avenyns utveckling framåt

– Andra intressegrupper – träffas mer sporadiskt då specifika frågor bör diskuteras (shopping, restauratörer, säkerhetsansvariga etc)

– Årsmöte – en gång per år möts medlemmarna på årsmötet för att välja styrelse och riktningen framåt

– Utbildning – genom ett samarbete med Innerstaden Göteborg och Göteborgs Köpmannaförbund erbjuds medlemmarna i båda föreningarna kostnadsfria utbildningar

____________________________________________________