engelbrekslänken avenyn
Bild: AL Studio/02 Landskap

Engelbrektslänken: Spårväg på Engelbrektsgatan

Engelbrektslänken är en ny spårvägsförbindelse i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan. Genom att bygga en ny spårvägslänk utmed Engelbrektsgatan – Engelbrektslänken – blir spårvagnsnätet i centrala Göteborg mer tåligt.

När Engelbrektslänken är på plats blir det möjligt att avlasta trafiken vid Brunnsparken som är en central knutpunkt för kollektivtrafiken i Göteborg. För att förbättra framkomligheten för cyklister planeras också en cykelväg utmed Engelbrektsgatan.

Avenyföreningen följer utvecklingen kring detta byggprojekt och informerar löpande.

Projektet försenat minst 1 år. Enligt planerna skulle arbetet påbörjas i slutet av 2023 men mer troligt är att det kommer igång i slutet av 2024.

Trots förseningen på det stora projektet förbereds olika åtgärder runtomkring. Berzeliigatan dubbelriktades i slutet av 2022 och under hösten 2023 byggs ordentlig cykelbana utmed Engelbrektsgatan utanför Elite Park Avenue Hotel. Området rustas upp, gångbanan kommer stenläggas etc.

Läs mer