fbpx

Välkommen till Avenyföreningen!

Vi är 230 medlemsföretag som arbetar med att göra Avenyområdet mer attraktivt, att öka flöden och kundunderlag samt stärka samarbetet mellan områdets verksamheter