fbpx

Avenyföreningen

Välkommen till Avenyföreningen!

Vårt uppdrag är att genom samverkan utveckla attraktiva, trygga och unika mötesplatser i Avenyområdet, fyllda med upplevelser av hög kvalitet inom utbudet av kultur, nöjen och shopping.

Tillsammans med våra medlemmar vid Avenyn och närliggande områden, Göteborgs Stad och andra aktörer arbetar vi aktivt för att höja Avenyområdets image som självklar mötesplats och destination för både göteborgaren och turisten.

Vi inspirerar och imponerar genom att ständigt utvecklas, att vara innovativa och att skapa nya möjligheter både för våra medlemmar, staden, besökaren och våra invånare.

Nu, idag och för framtiden!