Välkommen till Avenyföreningen!

Vi är nästan 240 medlemsföretag som vill göra Avenyområdet mer attraktivt, öka flöden och kundunderlag och stärka samarbetet mellan områdets alla verksamheter.
Tillsammans är vi Avenyföreningen.