fbpx

Årsmöte Avenyföreningen

Dags för Årsmöte!

Torsdag den 23 april 2020 kl. 10.00-11.00

Detta år är inte som andra år. Det är tufft nu. Riktigt tufft. Viktigare än någonsin att arbeta tillsammans. Ni har genom ert medlemskap i Avenyföreningen tagit ställning och visat att ni bryr er om Avenyområdet och vårt community. Avenyföreningen drivs av er medlemmar och nu är det dags för ert årsmöte.

Var med på årets digitala årsmöte och lyssna till vad som hände förra året, hur vi arbetar nu och hur vi tänker framåt. Gör din röst hörd genom att rösta och kom in med egna frågor som bör diskuteras.

Vi hade bjudit in kommunstyrelsens ordförande, Axel Josefson, till årsmötet för att diskutera Avenyns upprustning. Det mötet flyttar vi till hösten istället.

Plats: Digitalt via Teams.

ANMÄL DIG HÄR – senast 21 april

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet kallats i behörig ordning
3. Val av ordförande att leda årsmötet
4. Val av sekreterare på årsmötet
5. Val av justeringsmän
6. Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
7. Revisorernas berättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet
9. Val av ordförande på ett år
• Val av ordinarie ledamöter på ett år
• Val av suppleanter på ett år
• Val av revisorer på ett år
• Val av valberedning på ett år
10. Fastställande av årsavgifter och övriga avgifter
11. Övriga frågor inlämnade till styrelsen
12. Årsmötets avslutande

Den nya styrelsen har ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet.

Varmt välkommen!

Kontakt:
Jessika Wassberg, 0733-505 220, jessika@avenyn.se