Årsmöte Avenyföreningen

Äntligen dags för Årsmöte!
Onsdagen den 26 april 2017 kl. 08.30

Frukost serveras från kl. 08.00

Plats: Avenyföreningen, Avenyn 10, 6 tr

Anmälan dig här senast 21 april

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet kallats i behörig ordning
3. Val av ordförande att leda årsmötet
4. Val av sekreterare på årsmötet
5. Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
6. Revisorernas berättelse
7. Beviljande av ansvarsfrihet
8. Val av ordförande på ett år
• Val av ordinarie ledamöter på ett år
• Val av suppleanter på ett år
• Val av revisorer på ett år
• Val av valberedning på ett år
9. Fastställande av årsavgifter och övriga avgifter
10. Övriga frågor inlämnade till styrelsen
11. Årsmötets avslutande

På årsmötet ger vi också en presentation av en rykande färsk besöksundersökning och positioneringsstudie för Avenyn/Götaplatsen.
– Hur ser Göteborgarna och hur ser övriga svenskar på Avenyn?
– Vilken position har vi idag och var vill vi vara i framtiden?
– Hur kan vi positionera hela området?

Varmt välkommen!

Kontakt:
Jessika Wassberg, 0733-505 220, jessika@avenyn.se