Årsmöte Avenyföreningen

Dags för Årsmöte!

Tisdag den 24 april 2018 kl. 08.30-10.30

Gäst: Camilla Nyman, VD Göteborg & Co
– samtal kring Avenyområdets betydelse för besöksnäringen i Göteborg

Frukost serveras från kl. 08.00
Plats: Convendum, Avenyn 21 (OBS – ny lokal)

ANMÄL DIG HÄR – senast 23 april

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet kallats i behörig ordning
3. Val av ordförande att leda årsmötet
4. Val av sekreterare på årsmötet
5. Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
6. Revisorernas berättelse
7. Beviljande av ansvarsfrihet
8. Val av ordförande på ett år
• Val av ordinarie ledamöter på ett år
• Val av suppleanter på ett år
• Val av revisorer på ett år
• Val av valberedning på ett år
9. Fastställande av årsavgifter och övriga avgifter
10. Övriga frågor inlämnade till styrelsen
11. Årsmötets avslutande

 

Varmt välkommen!

Kontakt:
Jessika Wassberg, 0733-505 220, jessika@avenyn.se