fbpx

Årsmöte Avenyföreningen

Dags för Årsmöte!

Onsdag den 24 april 2019 kl. 08.30-10.30

Gäst: Andreas Andersen, koncernchef Liseberg
– hur satsar Liseberg inför 2021 och hur tänker de inför sin 100-årsdag 2023?

Frukost serveras från kl. 08.00
Plats: Bio Roy, Avenyn 45

ANMÄL DIG HÄR – senast 23 april

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet kallats i behörig ordning
3. Val av ordförande att leda årsmötet
4. Val av sekreterare på årsmötet
5. Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
6. Revisorernas berättelse
7. Beviljande av ansvarsfrihet
8. Val av ordförande på ett år
• Val av ordinarie ledamöter på ett år
• Val av suppleanter på ett år
• Val av revisorer på ett år
• Val av valberedning på ett år
9. Fastställande av årsavgifter och övriga avgifter
10. Övriga frågor inlämnade till styrelsen
11. Årsmötets avslutande

 

Varmt välkommen!

Kontakt:
Jessika Wassberg, 0733-505 220, jessika@avenyn.se