fbpx

Arbeta effektivt med Outlook och Excel

Denna utbildning  kommer att ge dig en rad nyttiga tips för att arbeta effektivt med Outlook, med potential att spara en avsevärd mängd arbetstimmar för dig i framtiden. Utbildningen kommer även att ge dig en grundläggande förståelse för hur Excel funkar, och hur du kan arbeta med beräkningar, listor/tabeller och diagram.

Datum:                  15, 22, 29 september (utbildning under tre träffar)
Tid:                          8:00 – 11:00
Plats:                       Digitalt, länk skickas vid anmälan.
Pris:                         Kostnadsfritt för max 2 personer per medlemsföretag.

Anmälan senast: 10 september

Anmäl dig här

Kursinnehåll:

Träff 1. Bli effektiv med Outlook 3 tim 

 • Tips om hur du kan undvika att e-post tar fokus från andra arbetsuppgifter
 • Skrivbordsavisering – inställningar
 • Signaturer – tips
 • Hålla ordning i inkorgen
 • Smarta regler
 • Sökmappar
 • Favoritmappar
 • Kategorisering
 • Ordna e-post
 • Snabbsteg
 • Konversationer, rensa och ignorera
 • Strukturera uppgifter med flaggor
 • Fördröj leverans
 • Återkalla meddelande
 • Våra bästa kalendertips

Arbeta effektivt med Excel 2 x 3 tim

Träff 2.
Grunder

 • Markören och markeringsmetoder
 • Inmatning och redigering av cellinnehåll
 • Kopiering och flytt
 • Använda autofyll för att skapa serier
 • Snabbfyll
 • Hantera rader och kolumner
 • Dela
 • Hjälpen Sök

Beräkningar

 • Skapa egna formler
 • Kopiera och redigera formler
 • Använda Autosumma
 • Prioriteringsregler
 • Relativa och absoluta referenser

Funktioner

 • Allmänt om funktioner
 • Statistiska funktioner SUMMA, MEDEL, MAX, MIN, ANTAL
 • Leta-upp-funktion

Träff 3.
Format

 • Anpassade cellformat
 • Villkorsstyrd formatering (exempelvis se till att minus-siffror blir röda och plus-siffror gröna)
 • Teman

Utskriftsformat

 • Hantera sidbrytningar
 • Skriva ut rader överst på varje sida
 • Exportera till PDF

Diagram

 • Rekommenderade diagram
 • Snabblayout
 • Minidiagram

Listor/Tabell

 • Formatera som tabell
 • Låsa rad och kolumnrubriker vid skrollning
 • Sortera i flera nivåer, efter färger och ikoner
 • Filtrera efter färg
 • Kontrollera dubbletter
 • Snabbanalys

Utbildningen erbjuds i samarbete med Göteborgsregionens Kompetensnav.

 

 

 

Vid frågor, kontakta:
Carina Hallgren, Avenyföreningen, 0707 74 92 92, carina@avenyn.se
Erika Kern, Innerstaden Göteborg, 0709 63 23 72, erika.kern@innerstadengbg.se