Publicerad 11 oktober, 2022 -

Uppsättning vinterbelysning

Under v. 43-45 sätter Avenyföreningen upp årets vinterbelysning. Vi arbetar för att vara energismarta och göra det vi kan – all belysning har energisnåla ledlampor och att där det är möjligt, ha belysningen släckt dagtid. Var med och lys upp Avenyområdet du med!