fbpx

Publicerad 7 november, 2011 - Hotell & service

Gemensam aktion mot svarttaxi


Göteborg beräknas ha cirka 200 förare som kör svarttaxi. I helgen gick aktörer i Göteborg samman i en gemensam aktion vid två platser, Avenyn och Centralstationen. Under ett fåtal timmar kartlades cirka 35 förare som körde olagligt.

Under fredag och lördag natt genomfördes kontroller av svarttaxi i Göteborg. Kontrollerna gjordes i samverkan mellan polisen, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket och Stadsdelsförvaltningen med ansvar för försörjningsstöd. Sammanlagt registrerades cirka 35 förare för olaglig verksamhet.

Försäkringskassan är med i samverkan för att kontrollera om personer arbetar samtidigt som de uppbär ersättning eller bidrag. Vid helgens kontroller påträffades en person med hel sjukersättning samt två personer som uppbär bidrag. Eftersom svarttaxi anses likställt med yrkesmässig trafik påverkar det rätten till ersättning. Försäkringskassan kommer att gå vidare med dessa ärenden. Kronofogden beslagtog ett par bilar från svarttaxiförare med skulder.

Aktörerna bakom aktionen förvånades också över antalet människor som åkte med svarttaxiförarna.
– Det är inte bara svarta pengar utan i många fall även andra typer av brott i samband med svarttaxi. Rån och våldtäkter är vanligt förekommande. Man önskar att de som åker med svarttaxi också förstår vilken risk de utsätter sig för. Det är alldeles för många som utan att tänka tar ett billigt alternativ för att komma hem – ett billigt alternativ som kan komma att stå sig dyrt, säger Per Ekedorff, polisinspektör vid Citypolisen.

Det är inte bara under helgens kontroller som samverkan sker. Helgens aktion är bara början på ett långsiktigt arbete. Ett system håller på att byggas upp för ett kontinuerligt samarbete i framtiden.
– Genom att myndigheterna nu agerar gemensamt möjliggörs en helt annan genomslagskraft. Svarttaxiförarna har alldeles för länge kunnat köra utan nämnvärt kännbara straff. Samverkan är receptet på framgång. Vi är oerhört glada för startskottet som gick i helgen för att skapa ett tryggare Göteborg, säger Madeleine Wahlberg, centrumledare på Avenyföreningen, som tagit initiativ till ”Åk tryggare taxi”-projektet.

I vinter kommer det att genomföras ytterligare gemensamma kontroller. Parallellt med detta sker även rapportering från polisen till övriga myndigheter vid anmälan mot svarttaxi.
– Det är beslutat att de här insatserna ska fortsätta. Så det kommer att bli tufft för svarttaxiförarna framöver, säger Per Ekedorff.

Publicerad 2011-11-07