fbpx

Publicerad 14 januari, 2013 - Hotell & service

Aktion mot svarttaxi: så gick det


Under 2012 genomfördes sex myndighetsgemensamma insatser mot svarttaxitrafiken i Göteborg och kring Avenyn – insatser som har lett till flera åtal och utmätningar.
– När vi summerat insatserna under 2012 får de beskrivas som lyckade. Det tar alltid lite tid att få igång ett gott samarbete och vettiga strategier, säger Per Ekedorff, polisinspektör vid Citypolisen.

Kontrollerna gjordes i samverkan mellan polisen, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Stadsdelsförvaltningen med ansvar för försörjningsstöd. Initiativtagare till insatserna, som nu har lett till att 80 förare har rapporterats för brott mot Yrkestrafiklagen, var Avenyföreningen.

Varför är det viktigt att få bort den olagliga taxiverksamheten?
– Olaglig taxiverksamhet för ofta med sig andra “olagligheter”, så som rån och våldtäkt, säger Madeleine Wahlberg, centrumledare på Avenföreningen. Det är lika viktigt med tryggheten på Avenyn som det är med säkerheten att ta sig till och från, fortsätter hon och tillägger:
– Det här projektet är inte bara viktigt för Avenyn utan för hela Göteborg. Det måste bli lättare att få tag på taxi där man känner sig trygg och att förare som bedriver olaglig verksamhet får kännbara straff hoppas vi kommer att leda till detta.

Även Citypolisen ser positivt på antalet rapporterade och anmälda.
– Det är viktigt att förarna rapporteras för brott. I stort sett alla döms i tingsrätten och får dagsböter. Det finns fängelse i straffskalan och förhoppningsvis får vi snart en fängelsedom här i Göteborg, säger Per Ekedorff och fortsätter:
– Det finns förare som vi har rapporterat ett tiotal gånger, och då kan det bli aktuellt med ett fängelsestraff. De flesta slutar dock med sin verksamhet efter den första domen. I förlängningen ska detta leda till totalt sett färre svarttaxibilar.

Förra årets insatser har nu bland annat lett till att myndigheten har mätt ut och bärgat bort 18 bilar och att Försäkringskassan har dragit in sjukpenningen för tre förare. 12 ärenden pågår fortfarande rörande förare som har arbetat, trots att de har har fått sjukersättning. Dessutom har Arbetsförmedlingen uppgett att cirka 80-90% av förarna är långtidsarbetslösa och har någon form av aktivitetsstöd. I nuläget kan en person med aktivitetsstöd jobba extra på kvällar och nätter men en förändring i det regelverket kan vara på gång.

Hur påverkar insatserna Avenyns trygghet?
– Förhoppningsvis ökar den upplevda tryggheten på Avenyn om man får bort större delen av svarttaxiförarna och deras bilar. Det är dock väldigt viktigt att få bättre ordning på den legala taxiverksamheten med synliga och lättillgängliga stationer för kunderna, konstaterar Per Ekedorff.

Vad ska man tänka på som privatperson när det gäller svarttaxi?
– Som privatperson/taxikund ska man inte välja svarttaxi alls. Den eventuellt lilla summa pengar man kan spara väger inte på långt när upp riskerna. Det finns fler risker än att bli rånad eller utsatt för sexbrott. Jag brukar ställa frågan till de som åker med svarttaxi: ”Vad tror du händer om ni råkar ut för en trafikolycka och du blir svårt skadad, och det visar sig att föraren saknar körkort och bilen är oförsäkrad?”, avslutar Per Ekedorff.