fbpx

Publicerad 6 juli, 2017

Varumärkesundersökning visar positivt trend för Avenyn

En genomförd varumärkesundersökning bland göteborgarna visar en positiv utveckling av Avenyn. Störst ökning står utbudet avseende shopping och handel samt en ren och fräsch miljö för, där förbättringen uppgår till 25 procentenheter.

Resultatet från undersökningen visar att göteborgarna anser att utbudet av restauranger, kultur, nöjen och shopping har förbättrats avsevärt i relation till senaste undersökningen 2011. Störst ökning står utbudet avseende shopping och handel för, där förbättringen uppgår till 25 procentenheter.

– Det har hänt mycket positivt på Avenyn de senaste åren. Fastighetsägare, bl.a. Wallenstam, Skandiafastigheter och Pandox har gjort stora investeringar i ombyggnationer och renoveringar. Därtill har många spännande verksamheter flyttat till området såsom Holmens Herr, Nespresso Boutique och Hotel & Ristorante Bellora, säger Jessika Wassberg, vd på Avenyföreningen.

Bland andra egenskaper som omfattar exempelvis miljön och platsen står ”rent och fräscht” för störst ökning, även här 25 procentenheter upp. När det gäller tillgänglighet genom kollektivtrafik anser hela 82 % att den är god. Däremot anser fler att tillgängligheten genom cykelparkeringar och parkeringsplatser borde vara bättre.

Undersökningen visar även att kännedomen om varumärket Avenyn är synnerligen god. I stort sett alla göteborgare känner till Avenyn och besöker området regelbundet. Nästan 90 % av svenskarna utanför Stor-Göteborg känner till och har även besökt Avenyn och/eller Götaplatsen de senaste två åren.

– Undersökningen ger oss ett bra underlag på hur Avenyn kan bli ännu mer attraktiv. I vissa fall syns det tydligt att vi är på rätt väg, i andra fall behöver vi bli bättre. Vi behöver också bli bättre på att kommunicera det vi redan har. Tillsammans med Göteborgs Stad och fastighetsägarna ska vi fortsätta denna positiva trend i uppfattningen av Avenyn – Sveriges mest kända gata, avslutar Jessika Wassberg.

Undersökningen har utförts av företaget Kairos Future under våren 2017 där drygt 2000 Göteborgare och övriga svenskar deltagit. Målgrupperna har varit göteborgarna samt besökare utanför Stor-Göteborg. Undersökningen genomfördes som en kvantitativ webenkät med slumpmässigt utvalda personer som fick besvara ett antal frågor. För målgrupperna använde vi av oss av en riksrepresentativ web-panel.fastighetsägarna ska vi fortsätta denna positiva trend i uppfattningen av Avenyn – Sveriges mest kända gata, avslutar Jessika Wassberg.

För mer information

För mer info se: här
För pressbilder, klicka här

Vid frågor, kontakta:
Jessika Wassberg, vd och centrumledare Avenyföreningen, 0733-505 220
Sofia Dahlström, kommunikatör Avenyföreningen, 0736-53 53 53