fbpx

Publicerad 8 april, 2013

Nya Avenyn

Ett omfattande arbete kring vår nya paradgata närmar sig äntligen ett förverkligande. De tre tidigare temaförslagen Fenix, Dandy och Robyn har slagits ihop och mynnat ut i ett mer konkret gestaltningsprogram som nu presenteras för allmänheten. I höst sker den slutgiltiga bearbetningen, därefter byggstart år 2016 med sikte på att färdigställa lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en vision för arbetet med framtidens paradgata: – Avenyn ska bli en utåtriktad paradgata med internationell attraktionskraft och en puls för hela regionen. Avenyn ska sticka ut och forma en egen identitet bland europeiska städer som stärker Göteborgs varumärke.

Visionen ska bli verklighet genom tre övergripande mål:
Forma en unik destination
Avenyn och Götaplatsen har idag grundläggande kvaliteter och möjligheter som bör värnas och vårdas, men också ställas på sin spets. Rent konkret kommer ett enhetligt golv i granit, stål och gjutgärn att byggas, från fasad till fasad. Det blir en samlad möbleringszon med grönskande förträdgårdar. Speciellt framtagna och identitetsskapande möbler unika för Avenyn fångar tidens anda. Ny ljussättning skapar en trygg och säker gata alla timmar året om.
Skapa konst- och kulturstråk no. 1
Redan med etableringen av Götaplatsen och dess institutioner på 1920 och 30-talen formades tanken på ett kulturcentrum i södra änden på Avenyn. Visionen är att utveckla konst och kultur som identitetsskapande kärnvärden för paradgatan genom konstnärligt arbete. Gestaltningsprogrammet poängterar vikten av både permanent och tillfällig konst i olika former för att uppnå målet. I takt med konst- och kulturutvecklingen kan även gastronomin nå nya höjder.
Maxa tillgängligheten
Till Avenyn är alla välkomna, alla tider på året, vilket tillgängligheten ska visa på fullt ut. Det blir lätt att nå gatan när spårvagnen och cykelstråk går längs hela Avenyn. Taxibilarna stannar på tvärgatorna och bilparkering finns på Heden. Kantstenar och höjdskillnader byggs bort. Genom borttagande av sommarverandor och den nya ytan för möbler skapas ett tydligt gångstråk längs med Avenyns alla butiksentréer, caféer och restauranger. Det nya golvet läggs i en nivå som maximerar möjligheten att utnyttja Götaplatsen och Avenyns centrala stråk för evenemang när det är fest.

Framtidens Aveny ska bli Göteborgs vackraste gata!