Stora Marindagen

En konferens där framtidens lösningar och teknik presenteras och diskuteras. Platsen där kunder och leverantörer möts och där vi lägger stor vikt vid det personliga mötet. Dagen avslutas med en middag för att ytterligare förstärka möjligheten att fördjupa gamla kontakter och skapa nya.
Ett samarbete mellan: Lighthouse, SSPA, Svenskt Marintekniskt Forum, Sjöfartsforum, Swedocean, Underhållsföretagen, Skärgårdsredarna.

Datum: tisdag 5 april