HBTQ-festivalen


För sjätte året i rad arrangeras HBTQ-Festivalen i Göteborg. Det är en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbt-personers livssituation i en konst- och kulturkontext.

Festivalen har ett brett utbud av bland annat musik, sång, dans, teater, film och utställningar som skapas av några av de mest progressiva och konstnärligt spännande kulturkreatörerna i landet.

Festivalen vill genom konsten och kulturen uppmuntra till ett öppet och tolerant samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

Den största delen av HBTQ-Festivalen händer överallt i Göteborg! Från Angered till Hisingen arrangeras olika programpunkter med inriktning på konst och kultur under festivalveckan. Regnbågsparken, Bältesspännarparken, står dock i fokus.