Clandestino Festival


Clandestino Festival har ägt rum årligen i Göteborg sedan 2003. Festivalen sträcker sig bortom mångkulturalismen och tar strid mot rasismens metamorfos i samtida kulturproduktion. Det befinner sig migrationens och mångfaldens mittpunkt och utmanar rådande bilder av kulturella skillnader på en och samma gång som den inspirerar till tänka att olikhet på nytt, bortom exotiserande och demoniserande framställningar. Genom ett genreöverskridande elektroniskt uppror, ett poserande av kända och framtida legender, underground-akademiska utflykter och suggestiv konst, strävar festivalen efter att ge människor möjligheten av ett annan beat.